navigatør                                          forside                                                   elevator 

Jern      kviksølv         bly

Danmarks første egentlige kemiske laboratorium på universitetet:
Den organiske kemi                                                    Top igen