skoleforsøg Hvordan ved vi at det virker? Fordi vi selv kan gøre det.
Fysik (og lidt kemi)

Blandt skrammel var et par gamle dynamolygter, som kan drives af vinden (eller andet) og de kan lave 1,5 volt strøm, der bruges i følgende

elektrolyseforsøg m grafit-elektroder

http://www.youtube.com/watch?v=GnOyYWQY_Hg

man laver først brint og ilt fra dynamoen (drevet af fx. vindkraft, når der er overskudsstrøm)

brinten oplagres og ilten sælges til industrien

man bruger så brint fra tanken og ilt fra luften til at drive brændselscellen

http://www.youtube.com/watch?v=npiayrlcV2I

og strømmen genskabes og elbilen kører lystigt

Hvad der mangler er "brintpillen til bilen" idet den kunne fylde langt mindre end trykflasker.

 

Hvorfor fylder brinten i brintpillen mindre end som luftart?

  Elektriske principper

Med et stykke kobbertråd eller en kulstav og et stykke zink kan laves strøm, som kan udtages fra metal-elektroderne.


Man kan sige at ligesom elektrolysen er det omvendte af galvanisk strøm så er brændselscellen det også, idet forskellen blot er mellem ilt og brint i stedet for det elektriske potentiale mellem de forskellige metaller, der er energikilden.

 

 

 
den sjove: Hvis man har en lille platinsvamp og sætter den foran røret med brinten vil brinten bryde i brand når brinthanen åbnes. Og så har man altså en slags automatisk lighter (Döbereiners brintfyrtøj)

så man ikke behøver ekstra gnist-strøm og elektronik dertil eller lightersten af cerium og den piezoelektriske tænder kræver jo mekanisk kraft, mens brinthanen kan styres elektronisk med et lille genopladeligt backup-batteri

                      Nogle sjove små kemiforsøg til "kemisk trylleri"

                                                                                                                         Mere om strøm og fysik