Regnskaber  
Regnskab 2020

Modtaget offentligt tilskud          44343-

Udgifter                                        104227-

Regnskab 2019

Modtaget offentligt tilskud
43507,40

Udgifter
116779,40