I dag udsteder IT- og Telestyrelsen nye regler (december2006), der gør det lovligt at benytte små FM-sendere.

Det betyder i praksis, at det vil være lovligt at afspille musik på en bilradio via en mp3-
afspiller med FM-sender.

- Det skal være let at bruge de digitale teknologier. Borgerne har i den grad taget den
bærbare musik til sig, siger videnskabsminister Helge Sander.

- Den udvikling understøtter vi nu ved at fjerne en hindring på vejen, tilføjer ministeren.

Branchen er glad
Brugen af de små FM-sendere forudsætter, at der sendes med en lav sendeeffekt. Desuden
skal FM-senderne opfylde visse europæiske krav, eksempelvis CE-mærket.

Reglerne udstedes på baggrund af en international beslutning, hvor en række lande er blevet
enige om at muliggøre brugen af de små FM-sendere.

Med de nye regler imødekommer IT- og Telestyrelsen en massiv efterspørgsel

radioskolen