Forskellige luftarter og deres fremstillingsmetoder

                                          
Et glas fyldes med vand, dækkes med glasplade og vendes på hovedet i vandfad. Glaspladen fjernes og luftarten ledes ind under glasset, så vandet fortrænges og gasarten opsamles i glasset  (industrielt, se også brintværket)
                                                           Brint
(hydrogen, H) og saltsyregas (hydrogenchlorid, HCl)
         
                          
1. huskeregel: 
Metal +syre = metallets salt og brint. Der bruges fortyndet syre, men en række undtagelser ses fx. svovldioxid, der laves af kobber og koncentreret svovlsyre, ligesom hvis der i 1. kolbe anbringes kridt (fx. marmorstykker) frigives kulsyre (Carbondioxid, CO
2) som gassen der bobler op og kan opsamles i cylinderglasset.
              

                                             
Hvis klor (el. natriumhypoklorit) ledes til en varm opløsning af salmiak dannes klorkvælstof (knaldolie), der kostede opfinderen Dulong et øje og 3 fingre under arbejdet, idet det er et af de farligst håndterbare stoffer der findes. Det kan også laves ved, at koncentreret ammoniumkloridopløsn elektrolyseres, hvorved stoffet dannes ved den positive pol.Moderne klor og brintproduktionsenhed                                 Traditionel ilt og brintproduktion  herunder
                     elektrolyse
                klor  +  brint   -fremstilling                                                           Brint  +  ilt   -fremstilling

                                                             (se også brintværket)