Karbureret vandgas i  3 trin                 og                  lagring i våd beholder

          
Der arbejdes i 3 trin. Først ledes koks ned fra siloen og opvarmer generatoren der har langsomt roterende kerne med rist og og vandlås forsynet med skrabeanordning, der kan tage slaggerne bort. Der er kølekappe og afledning til karburator. Først blæses luft ind til starten. Der tilledes så vanddamp fra den opvarmede dampheder  til koksene, hvorved vandgas (H+CO) dannes. Der ledes olie til i karburatortårnet. Olien spaltes så til gas inden blandingsgassen så sendes gennem vaskeren og køles ned før lagring i gasbeholderen. Efter disse trin ledes damp tilbage (downrun) fra karburator og ud til vask, køling og lagring. Det hele reguleres automatisk af ventiler og de 3 trin forløber på under 3 minutter. Sidste trin forbedrer varmefordelingen i koksene. Kølingen af generatoren forhindrer at slagger brænder fast i generatoren.