Møllerne
     Vandmøllens hjul>

 

Tyge Brahes mølle på Hveen og møllen på Herrevad Kloster