Historie

Middelalderen

  Hansestæderne og saltet
    For lybsk kapital startedes saltudvinding, i det der i dag er Nordtyskland. Saltet fra Lüneburg blev fragtet til Lübeck og videre til brug i den skånske sildefangst via Skanør marked. Striden og rivaliseringen mellem hansens handelsmagt og Danmark strakte sig helt op til Chr.2. tid og lå bag Valdemar Atterdags krigsførelse mod Lübeck. Igennem flere hundrede år blev hansen stadig større og fik mere magt fra England til Rusland med stadig flere varer involveret: Stokfisk fra Bergens tyskebro, uld fra vest osv. Handelsflådens styrke lå i organisering af bankvæsen, ordensmagt og indførelsen af skibet "koggen, der kunne rumme mere og føres af færre mand end de gamle "vikingskibe", der krævede et anseeligt antal roere. Guldgåsen på Gåsetårnet i Vordingborg skulle være en hån mod hansestæderne, som symboliserede den guldgås, som Valdemar ville slagte.