BÅD: Vi har kun et fund og det er faktisk af senere oprindelse. år 350 blev et skib sat ud i en lille sø nær Hjortspring, Als. Padler, skjolde, våben, brugsgenstande og sjældne ringbrynjer blev smidt om bord, og båden blev sænket med sten. Skibet var beregnet til havsejlads, men den lille sø lå flere kilometer inde i landet. Bagest findes styrmandens plads med fine udskæringer. I forstavnen er der plads til en bådsmand med bådshage. Båden er udviklet fra den udhulede træstamme, der påsættes stævn og bræddesider med sammensyninger. Det er bemærkelsesværdigt at der her er tale om en større båd, nærmest et skib, og at helleristningernes skibe kan findes i meget større udgaver, betragtet ud fra antallet af mandskabsstreger, urealistisk store. De er mere myte end virkelighed. Der findes mange forskellige skibstyper og måder udstyre dem på i helleristningerne, men alt er en del af bronzealdermandens matematikbesættelse.

Manden: Der er ca.139 fund af moselig, som bekræfter de mytiske beretninger og viser at man har praktiseret ofring af dyr og mennesker. se gryden

naturkæmpen

grydekæmpen