Mand og sten, en helleristning laves.
Da flint er hårdere end granit, kan en passende tildannet flintesten, gøre indhug i granitstenen, selvom det tager sin tid, at hugge en større ristning. Ved at hugge i stenen mente man at frigøre kraft. Ristningerne udgør forskellige anskuelser af kalenderen: Den matematiske-, avlstidsopregning for svin, ko og menneske, helliguger og perioder som årstider og væksttiden mv. Fortid, nutid og fremtiden var tidens spiraler og det punkt, hvor man lever midt imellem fortid og fremtid..    

 

   Dette forklarer, hvorfor man brændte flint og strøede det ud på jættestuernes gulv og ofrede flintøkser til jætttestuen, som repressenterede fortiden, kraften i jorden og  genfødslen af kraften i foråret, hvor riter måtte holdes, for at sikre dette. Man anså at verden beatår af dualiteter, som kraft og styrke, varme og kulde, sol og jord, arbejde og hvile osv.